MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

 

MADDE -1 TARAFLAR

 

 

 

1.1 SATICI

 

 

 

Unvan: Plus Laboratuvar Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

 

 İSTASYON MAHALLESİ YARIŞ ÇIKMAZI SOKAK. NO:1/378 Tuzla İSTANBUL

 

 

 

E-Mail:[email protected]

 

 

 

Telefon: 0216 392 59 55

 

Faks: 0216 392 59 54

 

 

 

 

 

1.2 ALICI

 

 

 

 Adresi:

 

 

 

Telefon:

 

 

 

E-posta:

 

 

 

 (ALICI olarak http://www.labrehberi.com alışveriş sitesine üye olan kişinin Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.)

 

 

 

 

 

 

 

 MADDE 2- SÖZLESMENİN KONUSU:

 

 

 

 

 

 

 

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI' nın, Satıcıya ait "www.labrehberi.com" web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, www.labrehberi.com sitesinde belirtilen niteliklere sahip ve yine sitede belirtilen fiyatlandırmaya göre satışı yapılan mal/ürün 'ün satış ve teslim şartlarının ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

ALICI ; satışa konu malların;

 

 

 

temel nitelikleri,satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı, 

 

konularında bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

 

" www.labrehberi.com " sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

 

MADDE-3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN , ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI 

 

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 

 

Ürün Adı Modeli Adet Satış Bedeli ......,,,,,,,,TL(KDV dahil toplam)

 

 Ödeme Şekli: Havale/eft yoluyla belirtilen hesaba yapılır.

 

 

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

Teslimat Şekli ve Adresi:

 

Teslimat Adresi : ../ ../

 

 

Türkiye Teslim Edilecek Kişi: .......

 

 

 

Fatura Adresi : ../ ../

 

 

 

Teslimat, SATICI tarafından kargo ve/veya nakliye yolu ile ALICI' nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICI' nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI teslimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI' nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI' ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de SATICI' ya aittir.

 

 

 

Kargo/nakliye ücreti  aksi belirtilmediği sürece ALICI tarafından ödenmektedir. Ürünler anlaşmalı kargo firmaları tarafından gönderilmektedir. Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ:

 

 

 

İşbu sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte geçerlik kazanır.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER 

 

 

5.1- ALICI,http://www. www.labrehberi.com sitesinde Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve Yönetmeliğin 5.Maddesi kapsamındaki tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini açıkça beyan eder.

 

 

 

5.2- Sözleşme konusu ürün ve/veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI' ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

 

 

 

5.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

 

 

5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

 

 

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmenin ALICI tarafından yine elektronik ortamda teyit işleminin gerçekleştirilmiş olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 

 

5.6- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI' yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

 

 

5.7- 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler siteden alışveriş yapamaz. SATICI, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI' nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI' ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

 

 

 

 

 

 

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde ürünü kullanmadan, montaj yaptırmadan , tahrip etmeden/bozmadan satın almaktan vazgeçerek teslim aldığı şekli ile iade etme hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya faks veya e-mail ile bildirimde bulunulması ve ürünün orjinal ambalajının açılmamış / bozulmamış, kullanılmamış olması şarttır. Ayrıca ürünün içinden çıkan tüm doküman ve tüm aksesuarlarında ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak yapılmalıdır. Orijinal kutusu / ambalajı bozulmuş tekrar satılması özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapılmayacaktır.

 

 

 

Ayrıca niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

 

 

 

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

 

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

 

 

a)3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 

 

 

b)İade formu,

 

 

 

c)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

d)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI 'ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

 

 

Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Yasadan kaynaklanan cayma hakkının kullanılması nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 7- SATICININ KAYITLARI

 

 

 

 

 

 

 

ALICI, SATICI' nın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, SATICI ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta SATICI' nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 8- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre içerisin de yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

 

 

 

Yönetmeliğin 9(2).maddesi gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını hallerde, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI' ya haber vermeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, ALICI' nın sipariş verdiği ürün için ödediği bedeli veya varsa onu borç altına sokan tüm belgeleri en geç 10 (on) gün içinde geri iade edeceğini taahhüt eder.

 

 

 

Bununla birlikte haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde SATICI, Yönetmeliğin 9(3) . maddesindeki düzenleme doğrultusunda ALICI' yı açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onayını almak şartıyla eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edip teslim edebilir. SATICI işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI' nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 9- İHTİLAFLARIN HALLİ

 

 

 

 

 

 

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ALICI, ürünler ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Bu parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti'nin vereceği kararlar tarafları bağlar ve İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Bu parasal sınırın üzerinde kalan uyuşmazlıklarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

 

Siparişin onaylanması durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR